Børn og unge

Gratis tandlæge til børn og unge

I Danmark kan alle børn og unge gå gratis til tandlæge, indtil de fylder 22 år. Når du er fyldt 16 år, kan du vælge mellem kommunal tandpleje eller en privat praktiserende tandlæge. Hos Praxis byder vi børn og unge hjertelig velkommen

Muligheder for unge mellem 16-22 år
Er du ung og mellem 16-22 år, kan du vælge at få behandling hos en privatpraktiserende tandlæge i stedet for den kommunale tandpleje. Er du under 18 år, er det en at tage en snak med os, inden du melder dig ud af den kommunale tandplejeordning.

Her kan du se dine muligheder.(Indsæt her en oversigt fra tandlægeforeningen: ”Implementering af BUT for 18-21-årige)

Muligheder for børn og unge fra 0-15 år
For børn og unge fra 0-15 år er det gratis at gå til den kommunale tandlæge. Vælger man i stedet privatpraktiserende tandlæge, så dækker kommunen op til 65 % af tandlægeregning. De resterende 35 % er egenbetaling.

Ved skift fra kommunal til privat tandlæge
Det er vigtigt, at man giver besked hos den kommunale tandpleje, hvis der skiftes til en privatpraktiserende tandlæge. Hvis det drejer sig om tandretning, skal man kontakte kommunen og høre nærmere om mulighederne, da der i de fleste kommuner er særlige regler på dette område