Betaling

Betaling

Den Offentlige Sygesikrings overenskomst med de danske tandlæger forudsætter, at kundens betaling for tandbehandling skal ske ved kontant afregning, ved behandlingens afslutning.

I Praxis skal behandlinger, der koster under 500 kr., afregnes i receptionen den dag, du får dem udført. Vi modtager selvfølgelig Dankort. Behandlinger, der koster under 2.500 kr., beder vi dig også betale den dag, du får dem udført, hvis du er informeret på forhånd.

Har du fået behandlinger for mere 2.500 kr., kan vi tilbyde at hjælpe med en betalingsordning. Du kan aftale nærmere med den af os, der behandler dig. Vores generelle politik er, at halvdelen af det aftalte beløb, skal indbetales à conto på første behandlingsdag. Restbeløbet betales senest den dag, behandlingen afsluttes.

Får du en regning og et indbetalingskort med hjem, så er betalingsfristen 3 dage fra regningsdato. Hvis fristen overskrides, vil vi opkræve et rykkergebyr til dækning af vores tid til ekstra administration.