Undersøgelse, diagnostik og planlægning

Der er ingen som dig
I Praxis behandler vi alle lige godt, men ikke ens. Vores fokus er på at forebygge, frem for at reparere. Sammen med dig planlægger vi behandlingen – individuelt og langsigtet.

Fundamentet for god behandling er altid en grundig diagnostik. Ved en korrekt diagnostik kan vi afdække årsagssammenhænge, så vi kan forebygge sygdomme eller undgå forøgelse af sygdomsrisici. Derfor indledes enhver konsultation med en grundig undersøgelse og samtale, inden vi tager stilling til, hvad der er den rigtige forebyggelse eller behandling for dig.

Har du et større behandlingsbehov, udarbejder vi sammen en detaljeret behandlingsplan – på baggrund af omhyggelig faglig diagnostik – men også under hensyntagen til dine kosmetiske behov, din økonomi, dine tidsplaner og andre forhold, der er vigtige for dig.

På klinikken har vi optimale faciliteter og det nyeste og bedste udstyr til alle typer undersøgelser og behandlinger. Der er garanti på behandlingerne, og alle behandlinger lever op til de højeste biologiske og etiske standarder, der gælder i Skandinavien.

Direkte adgang til supplerende behandlinger
Udgangspunktet er dig som et helt menneske, fordi din tandsundhed er afgørende for din sundhedsmæssige balance – og omvendt.

Derfor kan vi også give dig direkte adgang til andre sundhedsbehandlinger, som enten kan være et vigtigt supplement til din tandlægebehandling, eller relevant for dit helbred og din livskvalitet.

Vi samarbejder med en række udvalgte sundhedsbehandlere – blandt andre (her kommer en liste over navne og link til samarbejdspartnere – blandt andet her fysioterapeut, oral kirurg, yogastudio og speciallæge i neurologi)